mandag 4. april 2016

Fjellvett og skredkunnskap

Uansett hva slags tur du skal gå og hvilket utstyr du velger – husk at fjell er fjell. Bra utstyr og vilje til å nå spennende turmål er ikke nok for å ferdes trygt i fjellet. 

Det er livsviktig at du tilegner deg kunnskap om sikkerhet, navigasjon, snøskred, bekledning osv. Husk at det er DU som avgjør hvor ruta skal gå, hvor fort og langt du vil gå, hvor mye risiko du er villig til å ta og hva som er målet med turen. For vår del er alltid målet med turen å ha en fin dag i bevegelse ute – og komme trygt hjem til middag.