mandag 28. juli 2014

2014/15: Turkjelen står på ovnen. Ferden fortsetter.
Livet er best ute.

2013/14: Vi har nettopp hatt et eventyrlig friår med basecamp på hytta i fjellet, Vang i Valdres. Vi tok permisjon fra jobbene våre og leide ut huset i Oslo. Vi bodde på fjellet hele året og måtte bruke Fjellpulk om vinteren for å hente mat og forsyninger. Nila var 5 år da året startet. Friåret var en drøm vi hadde hatt lenge. 

Året i fjellet gav oss så mye, men nå er det over. Vi kunne valgt å fortvile, se tilbake på det som var med vemod og si til hverandre: - Ja, ja. Det var et fantastisk år. Vi skal aldri glemme det. Og så kunne vi gått tilbake til et A4-liv i Oslo med jobb, skole, kjas og mas.